Trong Gia Đình – En Famille

Cám ơn chị Mai đã gởi tặng sách và phần so sánh “hai bản dịch một của Huỳnh Lý – Mai Hương và một của Hà Mai Anh, trong file này chỉ nêu vài thí dụ trong số nhiều điểm khác hoặc sai, hoặc thiếu, hoặc không hay của bản dịch Huỳnh Lý – Mai Hương“.

download Trong Gia Đình – En Famille

*

download Trong Gia Đình’ – So Sánh 2 Bản Dịch

Chuyên mục:Uncategorized

Thi Nhân Việt Nam

Khảo Luận Luật Thơ

Thi Văn Bình Chú 1

Tình Khúc Mùa Thu

Như Cánh Vạc Bay

Ngàn Thông – số 23

Chuyên mục:Ngàn Thông Thẻ:

Ngàn Thông – số 22

Chuyên mục:Ngàn Thông Thẻ:

Ngàn Thông – số 21

Chuyên mục:Ngàn Thông Thẻ:

Ngàn Thông – số 19-20- Xuân Nhâm Tý 1972

Chuyên mục:Ngàn Thông Thẻ: